Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 PSP w Woli Rusinowskiej

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego  2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r. – język polski

16 kwietnia 2019 r. – matematyka

17 kwietnia 2019 r. – język angielski

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 -23 kwietnia 2019 r.

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  21 czerwca 2019 r.        

Ferie letnie

 

22 czerwca 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.