Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 PSP w Woli Rusinowskiej

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego  2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2019 r.

5.

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  22 czerwca 2019 r.       6.

Ferie letnie

 

23 czerwca 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.