OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Dyrektor PSP w Woli Rusinowskiej uwzględniając aspekt: dydaktyczny, wychowawczy

oraz opiekuńczy placówki oświatowej przedstawia ofertę edukacyjną dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej oferuje swoim uczniom:

-  lekcje prowadzone w sposób nowatorski przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

    wyzwalające aktywność uczniów;

-  zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień

   lub trudności;

-  naukę języka angielskiego

- naukę języka niemieckiego

-  skuteczną realizację programu wychowawczego - profilaktycznego;

-  zajęcia wyrównawcze na różnym poziomie edukacyjnym;

-  możliwość skorzystania z porad pedagoga, psychologa oraz logopedy przy współpracy

    z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolbuszowej;

-  zajęcia pozalekcyjne umożliwiające rozwój zainteresowań;

-  możliwość korzystania z nowego placu zabaw znajdującego się na terenie szkolnym,

    jako atrakcyjne miejsce zabaw dla najmłodszych uczniów;

- zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej z technologią multimedialną

    (zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego);

-  bezpieczny dostęp do Internetu w pracowni komputerowej;

-  smaczne obiady przygotowywane przez firmę cateringową;

-  możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

-  bezpieczeństwo oraz domową, serdeczną atmosferę;

-  udział w atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych;

-  działalność w organizacjach szkolnych;

-  udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych, zawodach sportowych;

-  realizację oraz udział w programie "Program dla szkół";

- udział w różnych uroczystościach, imprezach okolicznościowych;

-  stały kontakt ze sztuką poprzez kino, teatr, koncerty, wystawy itp.,

- wychowanie w duchu poszanowania tradycji, dziedzictwa, rodziny i kultury.

 

 

Przy współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli nasza szkoła stanie się modelem szkoły nowoczesnej, a każdy uczeń będzie mógł osiągnąć sukcesy w wielu dziedzinach. W pracy

z dziećmi kierujemy się zasadami życzliwości, poszanowania godności, odpowiedzialności 

i optymizmu