Ogólnopolska kampania edukacyjno - profilaktyczna "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu"

   Nasza szkoła. wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii  edukacyjno-profilaktycznej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. Celem kampanii jest rozpoczęcie dyskusji o potrzebie autorytetów w naszym życiu, szczególnie w wychowaniu i profilaktyce, wzbudzenie refleksji rodziców i nauczycieli nad swoimi relacjami z dziećmi oraz nauczenie młodych ludzi, czym różni się autorytet od idola czy celebryty. W ramach kampanii, współfinansowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wychowawcy przeprowadzili zajęcia dla dzieci z klas 4-8, ich rodziców oraz nauczycieli.

 

   Do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych wykorzystane zostały materiały oraz filmy edukacyjne przygotowane przez Fundację ARCHEZJI oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Program edukacyjny "Moje dziecko idzie do szkoły"

Program edukacyjny  „Moje dziecko idzie do szkoły” jest autorskim programem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie, realizowanym na terenie województwa podkarpackiego.

 

Program” skierowany jest do dzieci klas pierwszych , klas „0” , ich rodziców i opiekunów.

 Celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci  rozpoczynających edukację w szkole

 

https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/pozostale-programy/moje-dziecko-idzie-do-szkoly

 

 

Ratujemy i Uczymy Ratować - WOŚP

Program prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Nasza szkoła przystąpiła  do tego Programu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała nam bezpłatnie 1 duży i 4 małe fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Oprócz tego nauczycielki z naszej szkoły pani Danuta Głowacka i pani Krystyna Wilk wzięły udział w szkoleniu, aby mogły prowadzić  zajęcia z dziećmi. Fundacja WOŚP dba o ciągłość prowadzenia Programu – współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki tej wspólnej inicjatywie ponad 2 500 000 dzieci zna zasady pierwszej pomocy! Dzięki Fundacji WOŚP w Polsce nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest powszechna, bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci!

 

Program "Nie pal przy mnie, proszę"

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony  jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. 

 

Cele szczegółowe programu

 - Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

 - Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

 - Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

 - Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

 - Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

Program dla szkół

Nowy Program dla szkół

 

Od roku szkolnego 2017/2018

 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół!

 W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały podstawy prawne dla nowego Programu dla szkół:

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r.

 

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. 

 

 Zakres

 

W ramach nowego programu dzieci będą:

 - otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne

 - brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

 

Programem zostaną objęte dzieci od pierwszej do piątej klasy szkoły podstawowej.