Projekt "Razem odkryjemy świat programowania"

Od lutego 2018 roku uczniowie klasy II rozpoczęli dodatkowe zajęcia z Projektu ,,Razem odkryjemy świat programowania”. Poprzez zabawę uczą się planowania i kodowania, czyli programowania. To świetna , kreatywna zabawa, która powinna zainteresować każde dziecko. Programowanie rozwija logiczne myślenie, kreatywność, wytrwałość i cierpliwość. Uczniowie uczą się w języku Scratch.

Program edukacyjny "Moje dziecko idzie do szkoły"

Program edukacyjny  „Moje dziecko idzie do szkoły” jest autorskim programem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie, realizowanym na terenie województwa podkarpackiego.

 

Program” skierowany jest do dzieci klas pierwszych , klas „0” , ich rodziców i opiekunów.

 

Celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci  rozpoczynających edukację w szkole

 

https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/pozostale-programy/moje-dziecko-idzie-do-szkoly

 

 

Ratujemy i Uczymy Ratować - WOŚP

Program prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Nasza szkoła przystąpiła  do tego Programu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała nam bezpłatnie 1 duży i 4 małe fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Oprócz tego nauczycielki z naszej szkoły pani Danuta Głowacka i pani Krystyna Wilk wzięły udział w szkoleniu, aby mogły prowadzić  zajęcia z dziećmi. Fundacja WOŚP dba o ciągłość prowadzenia Programu – współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki tej wspólnej inicjatywie ponad 2 500 000 dzieci zna zasady pierwszej pomocy! Dzięki Fundacji WOŚP w Polsce nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest powszechna, bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci!

 

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich

W naszej szkole zorganizowano badania przesiewowe słuchu, które odbywały się w ramach programu p.n."Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich", którego partnerami są:Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek- Człowiekowi".

Program "Nie pal przy mnie, proszę"

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony  jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. 

 

Cele szczegółowe programu

 

¨      Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

 

¨      Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

 

¨      Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

 

¨      Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

 

¨      Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

Program dla szkół

Nowy Program dla szkół

 

Od roku szkolnego 2017/2018

 

programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół!

 

 W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały podstawy prawne dla nowego Programu dla szkół:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r.

 

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 

 Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. 

 

 Zakres

 

W ramach nowego programu dzieci będą:

 

- otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne

 

- brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

 

Programem zostaną objęte dzieci od pierwszej do piątej klasy szkoły podstawowej.