RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

PRZEWODNICZĄCA - Joanna Wit

 

ZASTĘPCA - Wiesława Safin

 

SKARBNIK - Anna Ziętek

 

SEKRETARZ- Katarzyna Kopeć

 

KOMISJA REWIZYJNA

AGNIESZKA PŁAZA

 

EWELINA WOJDYŁO

 

EWA ZIĘTEK