SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA - GABRIELA DROZDOWSKA

 

ZASTĘPCA      -        JAKUB KRUSZYNA

 

SKARBNIK          -      JULIA PŁAZA

 

SEKRETARZ    -   DANIEL WOJDYŁO

 

 OPIEKUN- mgr Agnieszka Motylska

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PSP        W WOLI RUSINOWSKIEJ

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

 

 

MIESIĄC

 

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ

·         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

·         Wybory Samorządu Uczniowskiego  i rozpoczęcie działalności.

·         Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

·         Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.

 

PAŹDZIERNIK

·         Ognisko szkolne z okazji Dnia Chłopaka lub dyskoteka

·         Dzień Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły, wykonanie i wręczenie upominków.

LISTOPAD

·         „Dzień Wszystkich Świętych” – sprzątanie zapomnianych grobów  i zapalenie na nich zniczy.

„Narodowe Święto Niepodległości” – pomoc i udział w organizacji apelu.

·         Andrzejki” – udział i organizacja dyskoteki (stroje, przebrania).

·         Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

GRUDZIEŃ

·         Szkolne Mikołajki

·         Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.

·         „Wigilia” – wykonanie i wręczenie kartek świątecznych nauczycielom oraz pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i uczniów szkoły.

 

STYCZEŃ

·         Dzień Babci i Dziadka – wykonanie plakatu z życzeniami.

·         Zabawa karnawałowa pomoc w organizacji: przygotowanie zabaw i dekoracji.

LUTY

·         Walentynki – organizacja poczty walentynkowej.

·         Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

MARZEC

·         Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich pań

·         Przywitanie wiosny.

·         Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.

·         „Wielkanoc” – wykonanie  i wręczenie kartek wielkanocnych nauczycielom i pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego  z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i uczniów szkoły.

KWIECIEŃ

·         Obchody Dnia Ziemi

·         Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

MAJ

·         Święta majowe – pomoc w organizacji apelu.

·         Dzień Matki – życzenia.

CZERWIEC

·         Obchody Dnia Dziecka

·         Dzień Ojca - życzenia

·         Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2017/2018.

·         Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

CAŁY ROK

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Współpraca z Dyrektorem szkoły.
 • Współdziałanie z wychowawcami klas.
 • Zbieranie nakrętek, baterii i znaczków.
 • Zbiórka karmy dla zwierząt.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Praca na rzecz szkoły

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018