UBEZPIECZENIE

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły są  ubezpieczeni w GOTHAER

 

W razie wystąpienia szkody należy skontaktować się z Dyrektorem Szkoły

 

TEL.15/8471017

 

PROCEDURY ZGŁOSZENIA SZKODY

 

Żeby zgłosić szkodę, należy wypełnić formularz zgłoszenie szkody ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zgłoszenie szkody oświadczenie opiekuna.

 

Dodatkowo potrzebne będą:

 

Kserokopia dowodu osobistego rodzica/ opiekuna,

 

Kserokopia legitymacji szkolnej ucznia,

 

Historia choroby/ wypis ze szpitala/ karta informacyjna.

 

W zgłoszeniu pomoże Pani Paulina Ozga- Meritum Filia Kolbuszowa ul. Tyszkiewiczów 13, tel. 797 028 225.

 

 

Aby przyspieszyć procedurę zgłoszenia szkody, prosimy żeby rodzic zjawił się w biurze z wypełnionymi formularzami oraz zgromadzoną dokumentacją medyczną.

 

Istotną kwestią jest również uzyskanie przez rodzica nr szkody- nr szkody nadawany jest na infolinii Gothaer.

 

W związku z tym należy również przed zgłoszeniem się do biura, zadzwonić pod nr wskazany na wniosku (tel.22 469 69 69).