Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

http://www.cke.edu.pl/

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

http://www.oke.krakow.pl/

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

http://www.ko.rzeszow.pl/

 

Urząd Gminy Majdan Królewski

http://www.majdankrolewski.pl/

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

http://www.powiat.kolbuszowski.pl/

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Rzeszów

http://www.si.podkarpackie.pl/