WOLONTARIAT

 Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

 Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 Realizacja idei wolontariatu jest wpisana i zakorzeniona w działalność naszej szkoły. Dlatego też staramy  się pomagać potrzebującym również w tym roku szkolnym. Robiliśmy to już wcześniej poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych i chcemy nieść naszą pomoc i nasze serce nadal.

 

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.”

Akcja „Góra Grosza” organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019 roku.

 Nasza szkoła uczestniczyła w dziewiętnastej edycji Góry Grosza, akcji zbierania monet organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem tej akcji jest gromadzenie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz na tworzenie programów,  które pozwolą im spokojnie dorastać. Uczniowie naszej szkoły od lat biorą udział w tym przedsięwzięciu na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

 W Szkole Podstawowej w Woli Rusinowskiej dzieci i młodzież wraz z nauczycielami oraz przy wsparciu rodziców zgromadzili kwotę 77,96 zł. Zebrano około 1000 tysiąca monet. Wszystkie klasy zaangażowały się w zbiórkę pieniędzy.

 Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w akcji. Przekazane grosze to realna pomoc dla dzieci, które nie mogą wychowywać się we własnym domu. „Góra Grosza” to także zakup rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci. To wsparcie w remontach, a także bezpośrednia pomoc specjalistyczna dla dzieci i ich rodzin. Fundusz Góra Grosza pomaga również rozwijać talenty, pasje i zainteresowania podopiecznych fundacji. 

 „Góra Grosza” to przede wszystkim Wy! To dzięki Waszej ofiarności i wielkiemu sercu można tak wiele robić dla innych.

 

Góra Grosza

 

XIX edycja

 

Podziękowanie

Akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty”

W lutym Samorząd Uczniowski w naszej szkole zakończył zbiórkę pieniędzy ze sprzedaży cegiełek na akcję charytatywną „Szkoło Pomóż i Ty” zorganizowaną przez Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i  Niepełnosprawnych. W tym roku pieniądze były zbierane dla piętnastoletniego Łukasza na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Uczniowie naszej szkoły wykazali się wielką wrażliwością i sercem na potrzeby innych ludzi. Ze sprzedaży cegiełek udało się zebrać 84 zł. Pieniądze już zostały przekazane na konto Fundacji.

 

Samorząd Uczniowski gratuluje i dziękuje wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności klasie „0” wraz z wychowawczynią, za zakup największej liczby cegiełek.