WOLONTARIAT

 Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

 

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Realizacja idei wolontariatu jest wpisana i zakorzeniona w działalność naszej szkoły. Dlatego też staramy  się pomagać potrzebującym również w tym roku szkolnym. Robiliśmy to już wcześniej poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych i chcemy nieść naszą pomoc i nasze serce nadal.